August 9, 2010

മുദ്രാമാലധാരണമന്ത്രം

Swamy Ayyappa Mantra for Malai Dhrarnam or wearing Mudra Mala. This is the Mala Dhrarnam (Maladharan) Mantra for wearing Mudra Mala before beginning the Sabarimala Mandala Vratham.Mudra Mala Dharan Mantra Lyrics

Jnaanamudraam shaastrumudraam gurumudraam namaamyaham
Vanamudraam shuddhamudraam rudramudraam namaamyaham
Shaantamudraam satyamudraam vratamudraam namaamyaham
Shabaryaashrama satyena mudraam paatu sadaapi mae
Gurudakshinayaa poorvam tasyaanugraha kaarine
Sharanaagata mudraakhyam tvan mudraam dhaarayaamyaham
Chinmudraam khechareemudraam bhadramudraam namaamyaham
Shabaryaachala mudraayai namastubhyam namo namaha

Mantra chanted before taking off Mudra Mala

This is the mantra to be chanted before removing the sacred Mudra Mala after having dharsan of Sri Swamy Ayyappa.

Apoora machala rohani Divyadarshana Kaaranam
Shatrumudrat Mahadeve Dehi me Vrata mocchanam

No comments:

Post a Comment

CyberJalakam

ജാലകം